Kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh văn phòng phẩm trên địa bàn thành phố Cà Mau

Ngày 22/6/2022, Đội Quản lý thị trường số 6 tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh của ông Trương T, địa chỉ: khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Qua kiểm tra thực tế Đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh của Ông Trương T có bán các loại sách giáo khoa có dấu hiệu vi phạm, chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, gồm 31 quyển sách các loại như: sách tiếng Anh lớp 7 tập 2 gồm: 05 quyển; sách mĩ thuật lớp 1: 09 quyển; Sách tiếng anh lớp 9 tập 2 số lượng: 05 quyển; sách bài tập tiếng anh lớp 5 là 05 quyển; sách bài tập tiếng anh lớp 9 tập 1 là 05 quyển; sách mĩ thuật lớp 5 là 02 quyển.

Tổng trị giá hàng hóa của các loại sách có dấu hiệu vi phạm là: 1.025.000  đồng (Một triệu không trăm hai mươi lăm ngàn đồng) giá trị hàng hóa theo giá niêm yết trên từng quyển.

Hình ảnh Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản tại cơ sở kinh doanh

Hình ảnh các loại sách có dấu hiệu vi phạm tại cơ sở kinh doanh

Hình ảnh Đoàn kiểm tra dán niêm phong và tạm giữ các loại sách có dấu hiệu vi phạm tại cơ sở kinh doanh

Tại thời điểm kiểm tra ông Trương T, chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất sứ của số sách trên, Đội Quản lý thị trường số 6 tiến hành lập biên bản kiểm tra và quyết định tạm giữ số sách nêu trên để làm rõ và  xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngô Kiêm Duyến, KSV Đội QLTT số 6
Cục QLTT Cà Mau