Kiên Giang: Đội QLTT số 7 tuyên truyền, vận động ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng

Đội QLTT số 7, Cục QLTT tỉnh Kiên Giang xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, vận động ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh xây dựng trên địa bàn huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang cam kết không bày bán công khai vật liệu xây dựng là hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Nhằm thực hiện có hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra theo Quyết định số 1172/QĐ-CQLTT ngày 15/12/2022 của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2023, đồng thời duy trì, tranh thủ sự ủng hộ, phối hợp của chính quyền địa phương trên địa bàn phụ trách, ngày 24/11/2023, Đội QLTT số 7 xây dựng Kế hoạch số 269/KH-ĐQLTT7 tuyên truyền, vận động ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh xây dựng trên địa bàn huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.  

Theo Kế hoạch này, Đội QLTT số 7 có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan đến ngành nghề vật liệu xây dựng, vận động các cơ sở kinh doanh ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật trong kinh doanh vật liệu xây dựng, cam kết không bày bán công khai vật liệu xây dựng là hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

         

 

 Đội QLTT số 7 phối hợp lực lượng chức năng địa phương tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng ký cam kết

Đến thời điểm này, Đội QLTT số 7 đã hoàn thành mục tiêu kế hoạch, vận động ký cam kết đối với 14 cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn. Sau kế hoạch này, Đội QLTT số 7 tiếp tục rà soát địa bàn, đối tượng, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền, vận động ký cam kết, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo từng năm, tiến đến hoàn thành mục tiêu Kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Ngô Chí Trung
Cục QLTT Kiên Giang