Ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục QLTT tỉnh Lào Cai và Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lào Cai

Chiều ngày 02/10/2020, tại thành phố Lào Cai đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai và Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Lào Cai nhằm nâng cao hiệu quả công tác Quản lý thị trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, LPG và bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Quy chế này quy định về quan hệ phối hợp giữa Cục QLTT tỉnh Lào Cai và Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lào Cai trong thực hiện công tác Quản lý thị trường kinh doanh xăng dầu, LPG trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên và theo quy định của pháp luật.

(Quang cảnh buổi Lễ ký kết Quy chế)

Theo đó, 2 đơn vị thống nhất phối hợp, cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và các vi phạm (sở hữu trí tuệ, nhãn hàng hóa, chất lượng hàng hóa…) xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai; công tác hỗ trợ các điều kiện hoạt động của lực lượng quản lý thị trường; công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thông tin thị trường liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, LPG… trên địa bàn tỉnh.

(Đại biểu tham gia phát biểu tại buổi Lễ ký kết Quy chế)

Việc phối hợp hoạt động được tiến hành thường xuyên, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, trên cơ sở hoạt động của Cục QLTT tỉnh Lào Cai và Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lào Cai đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, LPG làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tại địa bàn tỉnh Lào Cai. Các hoạt động phối hợp đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật; chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên; tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mỗi bên nhằm nâng cao hiệu quả của công tác Quản lý thị trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, LPG.

(Lãnh đạo hai bên ký kết Quy chế phối hợp)

Việc ký kết quy chế phối hợp về công tác quản lý thị trường lĩnh vực kinh doanh xăng dầu sẽ giúp Cục QLTT Lào Cai có thông tin kịp thời về tình hình thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, khí LPG; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, giúp Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lào Cai trong công tác bảo vệ thương hiệu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại địa bàn tỉnh Lào Cai./.

Trịnh Cường
Cục QLTT Lào Cai