Lạng Sơn: Chi đoàn thanh niên tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Bác Hồ với Thanh niên” và tọa đàm kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 25/3/2020, Chi đoàn thanh niên Cục QTT Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Bác Hồ với Thanh niên” và tọa đàm kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020) .

Tại buổi tọa đàm các đoàn viên thanh niên đã cùng nhau xem lại thước phim tài liệu mang tên “Bác Hồ với thanh niên”; xem Clip về 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020). Đây là 02 nội dung hết sức thiết thực, có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh kỷ niệm 89 năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Chủ trì buổi tọa đàm đồng chí Vũ Hồng Trung - Bí thư Chi đoàn - Phó Cục trưởng, đã chia sẻ những thông tin, giá trị cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo thanh niên trở thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”; xây dựng thế hệ thanh niên Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn thời kỳ mới có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, thì trước tiên thanh niên cần phải tu dưỡng rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh...

Đây là hoạt động giúp cho đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn các giá trị tốt đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên với những tiêu chí, giá trị, mục tiêu phấn đấu, trưởng thành để đoàn viên, thanh niên hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại.

Đ/c Vũ Hồng Trung - Phó Cục trưởng, Bí thư Chi đoàn Cục QLTT phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Hải Hà.

Các đoàn viên thanh niên Chi đoàn Cục QLTT xem video câu chuyện về Bác Hồ. Ảnh: Hải Hà.

Vũ Hồng Trung, Phó Cục trưởng, Bí thư đoàn thanh niên
Cục QLTT Lạng Sơn