Lạng Sơn: Chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm quả Na trên địa bàn huyện Chi Lăng

Thực hiện Công văn số 934/CV-CQLTT ngày 06/8/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn về việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm quả Na trên địa bàn huyện Chi Lăng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Hiện nay đang vào chính vụ thu hoạch sản phẩm quả Na Chi Lăng, do tình hình dịch CoVid 19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh và cả nước nên việc tiêu thụ sản phẩm quả Na Chi Lăng đang gặp nhiều khó khăn. Để chung sức hỗ trợ bà con nông dân trên địa bàn, ngày 20/8/2021, Tổ công đoàn Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Công đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn vận động đoàn viên trong đơn vị đăng ký hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm quả Na từ 5kg đến 10 kg trên mỗi đoàn viên. Kết quả đã hỗ trợ tiêu thụ được trên 800 kg sản phẩm quả Na huyện Chi Lăng. 

Trong thời gian tới, Tổ công đoàn Đội Quản lý thị trường số 4 tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cơ quan, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Chi Lăng, chung tay hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp./

Đội QLTT số 4 vận chuyển na hỗ trợ bà con nông dân.

Tổ Chi Lăng - Đội QLTT số 4
Cục QLTT Lạng Sơn