Lạng Sơn: Khảo sát tình hình thị trường về thực hiện các biện pháp bình ổn giá, đảm bảo cung cầu hàng hóa, an toàn thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Công văn số 08/UBND-KT ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ngày 29/01/2024, tình hình đảm bảo cung cầu hàng hóa và hoạt dộng bình ổn giá tại các doanh nghiệp phân phối hàng hóa có thị phần lớn trên địa bàn tỉnh. Qua đó, cho thấy tình hình cung cầu hàng hóa trên thị trường được đảm bảo, hàng hóa đa dạng về mẫu mã, chủng loại, phù hợp với nhiều thành phần người tiêu dùng; công tác phân phối hàng hóa đến các vùng sâu, vùng xa được các doanh nghiệp thực hiện với hàng chục chuyến xe/ngày đến các điểm bán hàng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, việc dự trữ hàng hóa cũng được các doanh nghiệp quan tâm, đảm bảo cung ứng cho thị trường trong mọi tình huống.

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn khảo sát tình hình thị trường

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng được các cơ quan chức năng thực hiện quyết liệt, chỉ tính từ đầu tháng 01/2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đảm bảo 92/92 công chức duy trì trực các vị trí công tác, bám sát địa bàn theo phân công, kể cả công chức khối văn phòng cũng được bố trí về các địa bàn để giám sát, đôn đốc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và doanh nghiệp kinh doanh chân chính. Kết quả chỉ tính từ đầu tháng 01/2024 đến nay đã kiểm tra 256 vụ việc, xử lý vi phạm hành chính số tiền 1.040.000.000 đồng, trong đó, xử phạt vi phạm về lĩnh vực giá 66 vụ, phạt tiền 48.000.000 đồng.

Phòng Nghiệp vụ- Tổng hợp
Cục QLTT Lạng Sơn