Lạng Sơn: ký Quy chế phối hợp liên ngành trong việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Lễ ký kết nhằm mục đích tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, đồng thời tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cơ quan trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo mọi hành vi phạm tội và người phạm tội đều được phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Lãnh đạo Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Thanh tra, Chi cục Thuế, hạt kiểm lậm huyện Hữu Lũng và Đội QLTT số 5 ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh Vi Khánh Phương

 

Ngày 03/10/2019 Công an, Viện Kiểm sát, Thanh tra, Chi cục Thuế, Hạt Kiểm lâm và Đội Quản lý thị trường số 5 huyện Hữu Lũng tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Theo đó, tại hội nghị các cơ quan chức năng đã thống nhất trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Công an, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố xảy ra trên địa bàn huyện Hữu Lũng. Đồng thời, các đơn vị đã thống nhất 6 tháng một lần các cơ quan tham gia phối hợp họp liên ngành để trao đổi, đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm về vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp. Khi cần thiết hoặc theo đề nghị của lãnh đạo các cơ quan tham gia phối hợp có thể tổ chức họp đột xuất để giải quyết những việc cụ thể./.

Đội QLTT số 5
Cục QLTT Lạng Sơn