Lạng Sơn: Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thu mua nguyên liệu lá thuốc lá trên địa bàn Chi Lăng

Ngày 25/5/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành do Đôi QLTT số 4, Cục QLTT Lạng Sơn chủ trì đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nắm tình hình, tuyên truyền, giám sát việc thu mua nguyên liệu lá thuốc lá sấy khô tại 03 xã Y Tịch, Vặn Linh, Hòa Bình

Thực hiện Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh nguyên liệu lá thuốc lá trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2023. 

Để đảm bảo hoạt động thu mua, đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá đảm bảo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người trồng, người tham gia đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn huyện Chi Lăng, Ngày 25/5/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành do Đôi Quản lý thị trường số 4 đã chủ trì đã phối hợp với các cơ quan liên quan: Văn Phòng HĐND&UBND huyện, Phòng TT-HT, Phòng NN&PTNT huyện, Công an huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch tiến hành kiểm tra, giám sát việc thu mua nguyên liệu lá thuốc lá sấy khô tại 03 xã Y Tịch, Vặn Linh, Hòa Bình. 

Bên cạnh đó, Đoàn công tác còn làm việc với 04 doanh nghiệp Công ty cổ phần Ngân Sơn; Công ty TNHH Đầu tư phát triển Tâm Thịnh; Công ty TNHH MYV thương mại và XNK Việt Trung; Doanh nghiệp tư nhân thương mại Quốc Cường để tuyên truyền vận động các cơ sở chấp hành nghiêm các quy định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và thu mua nguyên liệu thuốc lá theo vùng đã đầu tư và nội dung hợp đồng đã ký kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp và cam kết về giá thu mua của doanh nghiệp đối với nông dân. 

Qua công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp thu mua nguyên liệu thuốc lá lá trên địa bàn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý các hoạt động kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, tránh tình trạng ép giá, tranh mua, tranh bán, góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người đầu tư, thu mua nguyên vật liệu thuốc lá trên địa bàn huyện. Đến nay, chưa phát hiện các hoạt động vi phạm trong lĩnh vực liên quan. 
 

 

 

Tổ QLĐB Chi Lăng - Đội QLTT số 4
Cục QLTT Lạng Sơn