Lạng Sơn: Xử phạt 50 triệu đồng đối với một hộ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng vi phạm

Không có giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn của các nhân viên làm việc tại cơ sở; không có chương trình quản lý an toàn, không báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định; không có báo cáo hệ thống phân phối, nhãn hiệu hàng hoá và hoạt động mua bán khí trên thị trường đến Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; sổ theo dõi ghi không có đầy đủ các thông tin về LPG chai là những hành vi vi phạm đã được phát hiện, xử lý tại cơ sở kinh doanh.

Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ, ngày 17/5/2023, Đội Quản lý thị trường thị trường số 2 đã kiểm tra, phát hiện 01 hộ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, địa chỉ: thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc không có giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn của các nhân viên làm việc tại cơ sở;không có  chương trình quản lý an toàn, không báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định; không có báo cáo hệ thống phân phối, nhãn hiệu hàng hoá và hoạt động mua bán khí trên thị trường đến Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; sổ theo dõi ghi không có đầy đủ các thông tin về LPG chai.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh có địa chỉ trên, trình Đội trưởng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 hành vi vi phạm. Ngày 24/5/2023, Hộ kinh doanh trên đã thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nộp 50.000.000 đồng vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Trong thời gian tới Đội Quản lý thị trường số 2 tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo kế hoạch kiểm tra định kỳ theo đã được phê duyệt. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.
                                           

Đội QLTT số 2
Cục QLTT Lạng Sơn