Lấy ý kiến dự thảo Chuyên đề sau 5 năm thực hiện Pháp lệnh Quản lý thị trường

Ngày 26/10/2021, tại Trụ sở Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Cục Nghiệp vụ đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các đơn vị thuộc Tổng cục đối với 4 dự thảo Chuyên đề sau 5 năm thực hiện Pháp lệnh QLTT .

Dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Đức Lê - Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ QLTT. Tham dự Hội thảo và đóng góp ý kiến có các đồng chí lãnh đạo và công chức đại diện các Vụ: Tổ chức Cán bộ; Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra - Kiểm tra; Chính sách - Pháp chế; Văn phòng Tổng cục và các đồng chí cán bộ, công chức Cục Nghiệp vụ.

Hiệu lực pháp lý của Pháp lệnh Quản lý thị trường sau 5 năm đi vào thực tiễn

Sau 05 năm Pháp lệnh QLTT ra đời đã tạo được bước chuyển biến tích cực trong công tác lãnh chỉ đạo, điều hành, quản lý, xây dựng lực lượng QLTT ngày càng chính quy - chuyên nghiệp - hiện đại nâng cao được hiệu lực, hiệu quả công tác QLTT, không đơn thuần tập trung vào các nhiệm vụ ở thị trường nội địa mà còn liên quan chặt chẽ đến hội nhập, hợp tác quốc tế như chống gian lận xuất xứ, gian lận thương mại, hợp lực cùng các lực lượng chức năng chống buôn lậu qua biên giới. Minh chứng cho những thành tích đó, Cục Nghiệp vụ đã xây dựng dự thảo Chuyên đề tổng kết 5 năm Pháp lệnh QLTT thông qua 4 nội dung thuyết trình Slide của từng công chức thuộc Cục thực hiện tập chung vào các Chuyên đề: "Phân tích, rà soát các quy định về quan hệ phối hợp trong hoạt động kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường và đề xuất giải pháp hoàn thiện" của phòng Tổ chức-Hành chính; "Phân tích, rà soát các quy định về hoạt động kiểm tra của lực lượng QLTT và đề xuất giải pháp hoàn thiện" của phòng Nghiệp vụ 1; "Phân tích, rà soát thực trạng công tác đấu tranh phòng, chống và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại của lực lượng Quản lý thị trường và đề xuất giải pháp hoàn thiện" của phòng Nghiệp vụ 2; "Phân tích, rà soát các quy định về các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường và đề xuất các giải pháp hoàn thiện" của phòng Nghiệp vụ 3.

Nội dung các Chuyên đề tập trung đánh giá khát quát chung từng lĩnh vực Chuyên đề giai đoạn từ 1/9/2016 đến 1/9/2021 như thực trạng, kết quả, thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại hạn chế và các giải pháp, đề xuất, kiến nghị về công tác phối hợp trong hoạt động kiểm tra; hoạt động kiểm tra; công tác đấu tranh phòng, chống và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại; các quy định về các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng QLTT cũng như tầm quan trọng của từng Chuyên đề để đưa ra lý do nghiên cứu, sự cần thiết phải xây dựng báo cáo chuyên đề.

Đại diện các đơn vị đã sôi nổi đóng góp ý kiến thiết thực, tích cực, cho là phù hợp, đúng, trúng, chính xác về số liệu, căn cứ pháp lý, tính sát thực đối với từng Chuyên đề tại Hội thảo. Sau khi phản biện cũng như bảo vệ ý kiến mang tính phù hợp, tính logic, sự cần thiết mà công chức thuyết trình Slide từng Chuyên đề đưa ra, tất cả các ý kiến đã được Chủ trì Hội thảo giải đáp, tiếp thu để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo từng Chuyên đề.

Phó Cục trưởng - Nguyễn Đức Lê chủ trì Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, Chủ trì Hội thảo đã cho lấy ý kiến đánh giá nội dung dự thảo các Chuyên đề qua 4 tiêu chí: Slide đẹp, chuyên nghiệp; thuyết trình Slide hay; Nội dung Chuyên đề chất lượng và ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị đối với mỗi Chuyên đề. Kết quả cao nhất đã thuộc về dự thảo Chuyên đề "Phân tích, rà soát thực trạng công tác đấu tranh phòng, chống và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại của lực lượng Quản lý thị trường và đề xuất giải pháp hoàn thiện" của phòng Nghiệp vụ 2.

 

 

Kim Tuyến
Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường