Lấy ý kiến Dự thảo lần 2 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức Quản lý thị trường

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đăng tải Dự thảo lần 2 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức Quản lý thị trường để lấy ý kiến nhân dân.

Dự thảo Thông tư Xem tại đây.

Ý kiến góp ý xin gửi về Vụ Tổ chức Cán bộ, Tổng cục Quản lý thị trường, địa chỉ: 91 Đinh Tiên Hoàng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội trước ngày 30 tháng 10 năm 2021 hoặc qua hộp thư điện tử: vuonglx@dms.gov.vn để tổng hợp./.

Quyên Lưu
Tổng cục Quản lý thị trường