Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng QLTT

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường. Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Quản lý thị trường xin giới thiệu toàn văn Dự thảo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Dự thảo Thông tư, Tờ Trình, Danh mục biểu mẫu Xem tại đây.

Ý kiến góp ý xin gửi về Tổng cục Quản lý thị trường, địa chỉ: 91 Đinh Tiên Hoàng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội trước ngày 28 tháng 10 năm 2021 hoặc qua hộp thư điện tử: trungpt1@dms.gov.vn để tổng hợp.

Quyên Lưu
Tổng cục Quản lý thị trường