Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về hoạt động công vụ và kiểm tra nội bộ của lực lượng quản lý thị trường

Trong hai ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2019, Tổng Cục Quản lý thị trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường và Thông tư Quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

 

Chủ trì Hội nghị: Đ/c Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường

Tham dự Hội nghị có sự tham gia của các thành viên tổ soạn thảo là các đại diện các Vụ Thanh tra – Kiểm tra, Vụ Chính sách – Pháp chế, Vụ Tổng hợp – Kế hoạch – Tài chính, các thành viên tổ soạn thảo đến từ Cục quản lý thị trường các địa phương và cán bộ cốt cán Cục Quản lý thị trường Quảng Bình.

Tại Hội nghị, tổ soạn thảo đã đi sâu phâu tích trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý của các Cục Quản lý thị trường trong cả nước. Các nội dung nhận được nhiều ý kiến góp ý của các thành viên tổ soạn thảo và các đại biểu tham dự Hội nghị chủ yếu liên quan đến những việc không được làm trong hoạt động công vụ, nguyên tắc hoạt động công vụ… thuộc dự thảo Thông tư quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường; hình thức kiểm tra nội bộ, tiêu chuẩn của các thành viên Đoàn kiểm tra nội bộ… thuộc dự thảo Thông tư Quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường

Phát biểu kết luận, Đ/c Tổng Cục trưởng, đánh giá cao những ý kiến góp ý của các thành viên tổ soạn thảo, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của 02 thông tư nêu trên, các nội dung được quy định tại thông tư là nền tảng, cơ sở, tác động mạnh mẽ đến hoạt động công vụ cũng như việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường. Vì vậy Đ/c Tổng Cục trưởng yêu cầu các thành viên Tổ soạn thảo nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện nội dung 02 thông tư để kịp thời gửi Vụ Pháp chế Bộ Công Thương trình Bộ trưởng xem xét ký ban hành.

Cục QLTT Quảng Bình