Lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư Quy định hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường

Tổng cục Quản lý thị trường đăng tải Dự thảo Thông tư Quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Mời quý vị download Dự thảo Thông tư Quy định hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường tại đây.

Tờ trình Dự thảo Thông tư về việc ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường tại đây.

Tổng cục QLTT