Lế công bố Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo các Phòng, Đội thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội

Mới đây, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tổ chức Lế công bố Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo các Phòng, Đội Quản lý thị trường.

Ngày 3/6/2019, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tổ chức Lế công bố Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo các Phòng, Đội Quản lý thị trường.

Tới dự buổi Lễ có đồng chí Trần Hữu Linh – Tổng cục trưởng Cục Quản lý thị trường; đồng chí Chu Xuân Kiên – Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Công San – Phó Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.

Tại buổi Lễ, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã công bố 120 quyết định của Tổng cục trưởng Cục quản lý thị trường bổ nhiệm Lãnh đạo các Phòng, Đội Quản lý thị trường, trong đó có 03 quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng, 07 quyết định bổ nhiệm Phó trưởng phòng các phòng chuyên môn, 29 Quyết định bổ nhiệm Đội trưởng và 81 quyết định bổ nhiệm Phó đội trưởng các Đội quản lý thị trường.

Tới dự buổi Lễ, đồng chí Trần Hữu Linh – Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường đã có những ý kiến phát biểu và giao nhiệm vụ cho các đồng chí Trưởng, Phó các phòng, Đội trưởng, Đội phó Các Đội quản lý thị trường được bổ nhiệm phát huy tinh thần gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các Phòng, Đội Quản lý thị trường phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, lãnh đạo đơn vị được giao phụ trách hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Cục QLTT Hà Nội