Long An: Xử lý gần 30 trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong 5 tháng đầu năm 2024

Trong 5 tháng đầu năm 2024, Cục QLTT Long An thực hiện trên 100 lượt kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh, phát hiện, xử lý 27 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 500 triệu đồng, buộc nộp lại số thu lợi bất hợp pháp với số tiền 484 triệu đồng.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, Cục QLTT Long An thực hiện trên 100 lượt kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh, phát hiện, xử lý 27 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 500 triệu đồng, buộc nộp lại số thu lợi bất hợp pháp với số tiền 484 triệu đồng.

Lực lượng QLTT Long An kiểm tra 01 cơ sở kinh doanh phân bón

Theo số liệu thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2024, Cục QLTT Long An chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh. Ngoài thực hiện kiểm tra các cơ sở kinh doanh phân bón theo kế hoạch kiểm tra định kỳ đã được Tổng cục phê duyệt, Cục QLTT Long An còn ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có đấu hiệu vi phạm đối với mặt hàng này.

Theo đó, từ ngày 15/12/2023 đến ngày 31/5/2024, các Đội QLTT thực hiện 106 lượt kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh, lấy 36 mẫu phân bón gửi cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm phát hiện có 6/35 mẫu phân bón có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Cán bộ QLTT Long An đang thực hiện lấy mẫu phân bón để kiểm nghiệm chất lượng

Ngoài 06 trường hợp vi phạm về chất lượng phân bón (kém chất lượng), qua kiểm tra các Đội QLTT còn phát hiện, xử lý 21 trường hợp về hành vi: vi phạm về nhãn 12 vụ, vi phạm về điều kiện 03 vụ, vi phạm về niêm yết giá 03 vụ, vi phạm về sản xuất phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam 02 vụ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong 5 tháng đầu năm 2024 là 495,1 triệu đồng, buộc nộp lại số thu lợi bất hợp pháp là 484 triệu đồng.

Lực lượng QLTT Long An kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật tại 01 cơ sở kinh doanh

Trong thời gian tới, Cục QLTT Long An tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT triển khai thực hiện nghiêm việc kiểm tra chấp hành pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn theo kế hoạch kiểm tra định kỳ và kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2024 đã được phê duyệt. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, kịp thời kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có dấu hiệu vi phạm, truy xuất nguồn gốc, xứ lý nghiêm các trường hợp phát hiện phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, vi phạm về nhãn hàng hóa…, qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nông dân trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Duy Tuấn
Cục QLTT Long An