Một số điểm mới trong Thông tư 09/2023/ TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật

Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/12/2023 thay thế cho Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022.

Ngày 24/10/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/12/2023 thay thế cho Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022. Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT được ban hành và thay thế quy định cũ nhằm đảm bảo tính phù hợp, thống nhất, đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực quản lý thuốc BVTV. Tại Thông tư này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bổ sung và các cập nhập thông tin của các loại thuốc BVTV mới được lưu thông trên thị trường, phục vụ kịp thời cho sản xuất nông nghiệp. Quan trọng hơn là nhằm đảm bảo sự thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thuốc BVTV chấp hành đúng theo quy định của pháp luật.

Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam năm 2023 được bổ sung đăng ký thêm 26 loại thuốc BVTV, chiếm 10,79% trên tổng số thuốc BVTV đã được đăng ký vào Danh mục. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân đăng ký thuốc BVTV đã tự nguyện rút khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 15 loại thuốc BVTV; bổ sung thêm một số loại thuốc BVTV phòng trừ các sinh vật gây hại trên một số cây trồng có giá trị xuất cao như bưởi, sầu riêng, thanh long… ;bổ sung thêm nhiều loại thuốc có hiệu lực tốt, dạng thuốc tiên tiến như OD, EW, WG…, đặc biệt là các thuốc đăng ký sử dụng trên rau, quả, chè đều có thời gian cách ly ngắn, độ độc thấp.

Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2023 gồm 31 hoạt chất cấm sử dụng (số lượng không thay đổi so với Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 2/12/2022).

Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, kiểm dịch và bảo vệ thực vật được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 04/2020/NĐ-CP, hành vi “Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam”, “Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam” sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng cho đến 50.000.000 đồng tùy theo khối lượng, trị giá tang vật vi phạm; áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật có thời hạn từ 01 đến 06 tháng.

Ngô Triệu Phú
Cục QLTT Kiên Giang