Mục tiêu và tầm nhìn áp dụng hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS) vào hoạt động công vụ của lực lượng QLTT

Ngày 03/11/2020, Tổng Cục Quản lý thị trường đã ban hành Quyết định số 1872/QĐ-TCQLTT về áp dụng hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS) vào hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường. Theo đó việc triển khai ứng dụng hệ thống xử lý vi phạm hành chính gọi tắt là hệ thống (INS) vào phục vụ công tác quản lý hoạt động kiểm tra, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường tại địa chỉ https://ins.dms.gov.vn.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1872/QĐ-TCQLTT ngày 03/11/2020, Tổng cục Quản lý thị trường đã tổ chức nhiều hội nghị tại Hà nội, Thanh Hóa, Cần Thơ và TP. HCM để hướng tới đồng loạt triển khai hệ thống trong lực lượng bắt đầu từ 1/12/2020.

Theo Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh, số hóa giúp xóa bỏ khoảng cách về mặt thông tin, giúp lực lượng Quản lý thị trường có số liệu một cách kịp thời, nhanh chóng nhất. "Phải coi internet, thương mại điện tử, chuyển đổi số, công nghệ thông tin là chuyển đổi mang tính chất chiến lược trong toàn lực lượng chúng ta", Tổng Cục trưởng nhấn mạnh.

Nắm bắt được xu thế đó, ngay từ khi mô hình Tổng cục được hình thành, Người đứng đầu Tổng cục đã nhanh chóng chỉ đạo cán bộ, công chức có chuyên môn nghiên cứu, triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của toàn lực lượng. Hệ thống xử phạt vi phạm hành chính là một trong những hệ thống quan trọng để số hóa công tác nghiệp vụ một cách nhanh chóng và chính xác. Hệ thống được hình thành sau 01 năm xây dựng và bắt đầu đi vào thử nghiệm từ ngày 1/1/2020.

Mục tiêu tầm nhìn của việc Áp dụng hệ thống xử lý vi phạm hành chính INS là như sau: Hình thành cơ sở dữ liệu về tổ chức, cá nhân trên 1 địa bàn; Lượng hóa và chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ; Giúp lãnh đạo định hướng, chỉ đạo chính xác; Quản lý, theo dõi theo mô hình mới; Đẩy nhanh quá trình tổng hợp, báo cáo vụ việc; 100% công chức tham gia ứng dụng CNTT vào công việc;

Trên đây là một số điểm quan trọng về Áp dụng hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS) vào hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường theo 1872/QĐ-TCQLTT ngày 03/11/2020. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại 1872/QĐ-TCQLTT ngày 03/11/2020 /tại đây/./.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục QLTT Hưng Yên