Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý Nhà nước của lực lượng QLTT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện và bền vững

Công chức toàn lực lượng QLTT tỉnh Đồng Nai phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết vượt qua khó khăn thử thách, tích cực lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, đóng góp sức lực, trí tuệ cùng toàn Đảng, toàn dân phòng ngừa, đấu tranh chống hàng gian, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tập thể công chức trong đơn vị luôn đoàn kết, tin tưởng và gương mẫu chấp hành tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

6 tháng đầu năm 2021, được sự chỉ đạo của Hội đồng TĐKT của Bộ Công Thương, Hội đồng TĐKT Tổng cục QLTT, Hội đồng TĐKT của Tỉnh, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Cục QLTT tỉnh Đồng Nai đã triển khai phong trào thi đua sâu rộng, đến toàn thể công chức trong đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Công tác thi đua tạo động lực cho hoạt động chuyên môn, tạo khí thế chung cho học tập kinh nghiệm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần làm tăng năng suất chất lượng công tác, phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2021 của đơn vị.

Kịp thời triển khai các văn bản mới chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác thi đua khen thưởng

Trong thời gian qua, Cục QLTT thông qua đã kịp thời triển khai các văn bản mới chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác thi đua khen thưởng đến toàn thể công chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục.

Cục QLTT tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua năm 2021 đã ký kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021. Tổ chức tuyên truyền và thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cục QLTT xây dựng Kế hoạch số 332/KH-CQLTT ngày 22/3/2021 tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 nhằm thực hiện Kế hoạch số 03/KH-TCQLTT ngày 01/3/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về tổ chức phong trào thi đua năm 2021, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021. Cục Quản lý thị trường đã tập trung kiểm tra kiểm soát thị trường nhằm đảm bảo hàng hóa đạt chất lượng đến tay người tiêu dùng. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo vệ sinh ATTP, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Cục QLTT đã xây dựng Kế hoạch số 431/KH-CQLTT ngày 15/4/2021 phát động phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Tổng cục Quản lý thị trường; Nhằm phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Quản lý thị trường, tạo khí thế thi đua sôi nổi, nêu cao quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày thành lập lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957 - 03/7/2021) và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021. Tổ chức triển khai các phong trào thi đua năm 2021 đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tạo động lực mạnh mẽ đổi với tập thể, cá nhân trong toàn lực lượng Quản lý thị trường tỉnh, phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác, đặc biệt là công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Thông qua phong trào thi đua nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ. Nhằm xây dựng đội ngũ công chức chuyên trách chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, đủ về số lượng lẫn chất lượng đáp ứng được nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Tạo khí thế sôi nổi trong toàn lực lượng, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao năm 2021.

Tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, người lao động toàn lực lượng Quản lý thị trường, giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng trong 64 năm xây dựng và trưởng thành, nỗ lực thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của lực lượng.

Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; gắn thi đua với xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; phát hiện và khen thưởng kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân điển hình trong thực thi công vụ, rèn luyện đạo đức, tác phong nghề nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, với nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, điều kiện cụ thể của mỗi đơn vị; có sức lan tỏa, thu hút đông đảo công chức và người lao động hưởng ứng tham gia. Kịp thời khuyến khích, động viên các công chức và người lao động đoàn kết, phấn đấu vượt khó khăn thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2021, tạo tiền đề để lực lượng Quản lý thị trường quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới.

Tổ chức phong trào thi đua thực tế, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn nhiệm vụ phù hợp của mỗi đơn vị, công chức và người lao động; tránh chạy theo hình thức; xác định rõ biện pháp tổ chức thực hiện và tiêu chí thi đua phái bám sát mục tiêu thi đua của Bộ Công Thương và Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh Đồng Nai.

Gắn chặt kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác thi đua khen thưởng; chú trọng hoạt động tuyên truyền người tốt, việc tốt trong lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai.

Kết hợp chặt chẽ việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích trong phong trào thi đua, bảo đảm chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, nhằm động viên tinh thần cùng với khuyến khích bằng lợi ích vật chất, tạo động lực để tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các phong trào thi đua khác

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã phát động phong trào thi đua "Doanh nghiệp Đồng Nai hội nhập và phát triển", Phong trào thi đua “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; phong trào thi đua "Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới" (Đã ban hành Văn bản số 566/CQLTT-TCHC ngày 29/5/2021 của Cục Quản lý thị trường về việc đề nghị đóng góp công tác xã hội, từ thiện năm 2021; theo đó, vận động công chức, người lao động quyên góp, ủng hộ tối thiểu 200.000 đồng/người về Khối Thi đua 4 để tổ chức công tác xã hội, từ thiện năm 2021; bên cạnh đó tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện như hiến máu tình nguyện...); Phong trào thi đua “Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" và tham gia tích cực các nội dung, chỉ tiêu thi đua do UBND tỉnh phát động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của công chức, người lao động trong toàn lực lượng Quản lý thị trường cũng như các cơ quan, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân về truyền thống vẻ vang, những cống hiến to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, người lao động lực lượng Quản lý thị trường qua các thời kỳ đối với công tác quản lý thị trường và của ngành Công Thương. Thực hiện theo Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “ Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -2025; Quyết định số 2831/QĐ-BCT ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức Bộ Công Thương thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Thường xuyên giáo dục, quán triệt và thực hiện nghiêm quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, tác phong, xây dựng đoàn kết nội bộ để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong lực lượng Quản lý thị trường. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14/2012/CT-BCT ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thực hiện một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường. Chú trọng công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong lực lượng Quản lý thị trường, không để xảy ra các hiện tượng sách nhiễu, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự.

Công tác khen thưởng:

Trong đầu năm, Cục QLTT đã xây dựng Kế hoạch số 332/KH-CQLTT ngày 22/3/2021 tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021. Việc bình xét khen thưởng của Cục đảm bảo được tiến hành công khai dân chủ, công bằng khách quan, khen thưởng trên nền tảng thi đua; đảm bảo khen thưởng xứng đáng với thành tích, thành tích đến đâu khen đến đó; đặc biệt khen thưởng đúng đối tượng và đúng tiêu chuẩn, nhằm kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm để học tập và nhân rộng điển hình tiên tiến trong đơn vị.

Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ với mục tiêu công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2021, sẽ tiếp tục triển khai đẩy mạnh phong trào thi đua tại các đơn vị, tạo động lực thúc đẩy hoạt động chuyên môn của đơn vị phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021 của lực lượng QLTT đã được giao từ đầu năm. Đồng thời đề ra các giải pháp, tổ chức thực hiện:  Thực hiện Chị thị số 01/CTLT-BCT-CĐCT, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, góp phần hoàn thành toàn diện kế hoạch toàn diện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của ngành Công Thương; tiếp tục tham gia các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đẩy mạnh Phong trào "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và cuộc vận động “Cán bộ công chức nói không với tiêu cực”; Triển khai nhiều đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại trên thị trường và xử lý chính xác, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Chú trọng kiểm tra, kiểm soát các lĩnh vực, mặt hàng thiết yếu tác động lớn đến kinh tế - xã hội, đến sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, sức khoẻ người tiêu dùng, phòng chống dịch bệnh về an toàn thực phẩm, đo lường, thuốc lá lậu, xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng, dược phẩm, thực phẩm chức năng,… nhằm ngăn chặn kịp thời hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại, góp phần thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng Cục Quản lý thị trường về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Thường xuyên giáo dục, quán triệt và thực hiện nghiêm quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, tác phong, xây dựng đoàn kết nội bộ để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong lực lượng Quản lý thị trường; Phát hiện và đề nghị khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân công chức, người lao động có thành tích xuất sắc, nổi bật trong công tác. Công tác khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai ký kết Kế hoạch phối hợp với Bưu điện tỉnh Đồng Nai

Đỗ Mộng Như
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai