Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Ngày 17/11/2023, Chính phủ ký ban hành Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Nghị định có hiệu lực từ ngày ký.

Với mục tiêu giải quyết kịp thời những tồn tại, bất cập hiện nay của Nghị định quản lý kinh doanh xăng dầu, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước, đảm bảo an ninh năng lượng, kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng, đồng thời hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, người tiêu dùng và các doanh nghiệp sử dụng xăng dầu phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, ngày 17/11/2023, Chính phủ ký ban hành Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu:

- Sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp thu hồi Giấy phép kinh doanh xăng dầu của thương nhân nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, hạn chế việc nguồn cung xăng dầu bị gián đoạn, đặc biệt trong những thời điểm nguồn cung xăng dầu trong nước bị ảnh hưởng.

- Thời gian điều hành giá xăng dầu rút ngắn từ 10 ngày xuống 07 ngày, được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần;

- Sửa đổi, bổ sung cho phép đại lý kinh doanh xăng dầu được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu tối đa cho 03 (ba) thương nhân là thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu;

- Sửa đổi, bổ sung điều khoản về công thức giá và phương thức điều hành giá xăng dầu;

- Bổ sung các quy định nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; đồng thời phân cấp cho Sở Công Thương địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của thương nhân trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

- Bổ sung các quy định, biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ hơn đối với Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/11/2023./.

Ngô Triệu Phú
Cục QLTT Kiên Giang