Phổ biến Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng tại Quảng Ngãi

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ công chức, người lao động, ngày 08/10/2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị phổ biến Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng cho toàn thể công chức, người lao động của đơn vị.

Tại Hội nghị, công chức, người lao động được nghe những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 trong đó tập trung vào thời hiệu tố cáo; quyền và nghĩa vụ của người tố cáo; quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo; trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; thẩm quyền giải quyết tố cáo của các cơ quan quản lý nhà nước; trách nhiệm thi hành quyết định xử lý tố cáo và bảo vệ người tố cáo. 

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có những sửa đổi về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn khác; định mức, tiêu chuẩn, chế độ; việc tặng quà, nhận quà tặng; việc thanh toán qua tài khoản; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát thu nhập. Đặc biệt, Luật cũng bổ sung quy định khuyến khích người không đủ năng lực, uy tín, trình độ từ chức…

Trong 01 ngày làm việc công chức, người lao động nghiêm túc lắng nghe những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, qua việc phổ biến công chức, người lao động tiếp thu kiến thức pháp luật mới bổ ích, thiết thực về ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng trong cơ quan đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Tấn Ảnh chia sẻ, thời gian phổ biến Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng là không nhiều, vì vậy, để 02 Luật trên được chấp hành, thực hiện, ông Ảnh yêu cầu Lãnh đạo các Phòng, Đội QLTT tiếp tục tổ chức quán triệt cho công chức, người lao động trong các cuộc họp của đơn vị và yêu cầu công chức, người lao động phải thường xuyên nghiên cứu 02 Luật trên nhằm trang bị cho mình những kiến thức am hiểu pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm minh “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Quang cảnh hội nghị phổ biến pháp luật của Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục QLTT Quảng Ngãi