Phó Tổng Cục trưởng Hoàng Ánh Dương làm việc với Cục QLTT tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 20/3/2024, tại trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác của Tổng cục Quản lý thị trường do đồng chí Hoàng Ánh Dương, Phó Tổng Cục trưởng làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, lãnh đạo Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính và đại diện Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường đã làm việc với cán bộ chủ chốt Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại buổi làm việc, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã trình bày kết quả hoạt động 3 tháng tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2024; một số khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, trong công tác xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu và công tác cán bộ của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu của cán bộ chủ chốt Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế; ý kiến của đại diện Vụ Tổng hợp – Kế hoạch – Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ và Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường, đồng chí Hoàng Ánh Dương, Phó Tổng cục trưởng ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua của tập thể công chức, người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục để nâng cao chất lượng hoạt động công vụ trong thời gian đến.

Chỉ đạo về nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Hoàng Ánh Dương yêu cầu:

Trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường: Quán triệt và tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Thừa Thiên Huế; tiếp tục triển khai Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024 và các kế hoạch về đấu tranh chống buôn lậu, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Tăng cường triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, hiệu quả công tác Quản lý thị trường; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ.

Khẩn trương triển khai thực hiện công tác kiện toàn cán bộ lãnh đạo các Phòng, Đội Quản lý thị trường trực thuộc, đảm bảo hoạt động chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ, khuyến khích công chức tự nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết pháp luật và công tác xây dựng đoàn kết nội bộ.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Ánh Dương ghi nhận và chỉ đạo các Vụ, Cục thuộc Tổng cục Quản lý thị trường quan tâm, phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ

Thay mặt Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Cục trưởng Phan Hùng Sơn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Hoàng Ánh Dương, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Tổng cục và sự phối hợp, hướng dẫn của các Vụ, Cục thuộc Tổng cục Quản lý thị trường đối với Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua; nỗ lực thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của cấp trên, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, giữ vững ổn định thị trường, củng cố kiện toàn công tác cán bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Hoàng Ánh Dương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Phan Hùng Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại Hội nghị

 

Lê Công Thành, Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục QLTT tỉnh TT Huế