Phó Tổng Cục trưởng Hoàng Ánh Dương tổ chức họp trực tuyến triển khai công tác chuyên môn và phòng chống dịch

Tại đầu cầu Hà Nội, đồng chí Hoàng Ánh Dương, Phó Tổng Cục trưởng, Phụ trách Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và một số Đội QLTT.

Trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, để kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình, chỉ đạo triển khai các hoạt động chuyên môn trong đơn vị và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Sáng ngày 01 tháng 02, tại đầu cầu Hà Nội, đồng chí Hoàng Ánh Dương, Phó Tổng Cục trưởng, Phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, lãnh đạo các phòng chuyên môn và một số Đội Quản lý thị trường.

Tại cuộc họp, đồng chí Phó Tổng cục trưởng đã nghe các đồng chí lãnh đạo Cục, các phòng, Đội báo cáo về diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong vài ngày qua; những công việc đã triển khai của Cục để kịp thời thích ứng với tình hình mới; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đồng chí đặc biệt lưu tâm đến điều kiện làm việc, trang thiết bị chống dịch của công chức, kiểm soát viên, người lao động trong quá trình thực thi công vụ.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng chỉ đạo, trong thời gian tới, hoạt động của Cục phải đảm bảo song song 2 nhiệm vụ:

Một là, tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn, giám sát nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa để mua vét, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa. Trọng tâm là các mặt hàng trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh; các loại lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân. Chú trọng để phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa do dịch bệnh để sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển hàng giả là hàng hóa dùng để phòng, chữa bệnh; bán hàng hóa không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết....;

Hai là, quan tâm bảo vệ sức khỏe của công chức, người lao động tại đơn vị trong thực thi công vụ; chủ động phòng, chống nguy cơ lây nhiễm bệnh theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế. Từng công chức, người lao động trong đơn vị nêu cao tinh thần tự giác và trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh; chủ động theo dõi, cập nhật thông tin (chính thức) về tình hình dịch bệnh và kết quả truy vết, xác định tiếp xúc gần (F1, F2…) và các địa điểm có nguy cơ cao theo thông báo của cơ quan y tế để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khai báo y tế theo quy định, đồng thời báo cáo với lãnh đạo phòng, Đội biết để có biện pháp xử lý kịp thời. Quan tâm bố trí, trang cấp trang thiết bị bảo hộ, phòng dịch, “không để công chức, người lao động tham gia công vụ, phục vụ phòng chống dịch có nguy cơ nhiễm dịch”.

“Đối với địa bàn thị xã Kinh Môn và huyện Nam Sách (thuộc địa bàn quản lý của Đội Quản lý thị trường số 2 có trụ sở tại thành phố Chí Linh), giao Đội Quản lý thị trường số 5 tăng cường công tác quản lý, giám sát địa bàn thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách trong thời gian thành phố Chí Linh thực hiện phong tỏa. Đội Quản lý thị trường số 2 tiếp tục triển khai hoạt động công vụ trên địa bàn thành phố Chí Linh, đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch. Đảm bảo không có khoảng trống trong công tác quản lý thị trường”.

Phó Tổng cục trưởng đặc biệt lưu ý tăng cường việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, hạn chế di chuyển, tiếp xúc, hội họp, tập trung đông người để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch.

Vũ Hải (Phòng NVTH)
Cục QLTT Hải Dương