QLTT An Giang ký quy chế phối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh

Ngày 16/9/2020, Cục QLTT An Giang và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang ký quy chế phối hợp để phát huy vai trò trách nhiệm của từng ngành, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm.

Tham dự Lễ ký kết có sự hiện diện của Ông Lê Văn Nưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh An Giang: Ủy ban MTTQ Việt Nam, Văn phòng UBND tỉnh, Công an, Y tế, Tài chính, Cục thuế; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục Quản lý thị trường và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn An Giang cùng với đại diện của hơn 20 Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực vật tư nông  nghiệp.

Tại buổi Lễ có sự tham gia ý kiến trao đổi, thảo luận của đại diện các Sở, Ngành, hoan nghênh buổi lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục QLTT và Sở Nông nghiêp & PTNN. Thông qua buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Sở Y tế đề xuất ý kiến được ký quy chế phối hợp trong lĩnh vực y tế giữa 3 ngành: Sở Y tế, Cục Quản lý thị trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Ông Lê Văn Nưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá cao sự nổ lực của 02 đơn vị đã sớm hoàn chỉnh, tổ chức ký kết và triển khai thực hiện Quy chế. Đề nghị 02 đơn vị quan tâm các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp; trước mắt kịp thời triển khai Quy chế phối hợp đến toàn thể công chức để tổ chức thực hiện chú trọng 04 nội dung đã nêu tại Điều 2 về phạm vi phối hợp giữa 02 Bên.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; Phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm; nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống, tố giác, lên án các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, không bảo đảm chất lượng.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; tuyệt đối không để xảy ra điểm sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc trên địa bàn quản lý, phụ trách. Thực hiện đúng thẩm quyền được phân định, tránh chồng chéo, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật; nói không với tiêu cực, không bao che, tiếp tay, làm ngơ trước những hành vi vi phạm, không gây tác động xấu đến thị trường, không làm ảnh hưởng, gây cản trở đến hoạt động bình thường, đúng pháp luật của các tổ chức, cá nhân; thực hiện tốt quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của ngành trên địa bàn tỉnh An Giang theo Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 và theo đúng tinh thần Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4. Kịp thời phát hiện những bất cập, chồng chéo trong các văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời, thường xuyên tổng hợp, phân tích, đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để tham mưu về chủ trương, giải pháp phát triển bền vững thị trường phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong thời gian tới.

Nhân buổi lễ ký quy chế hôm nay, giao Cục QLTT và Sở Y Tế xây dựng kế hoạch ký quy chế phối hợp giữa Cục QLTT và Sở Y Tế trong tháng 10/2020.

Ông Lê Văn Nưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang
 phát biểu chỉ đạo.

 

Một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết:

Toàn cảnh Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Cục Quản lý thị trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Huỳnh Ngọc Hồ - Phó Cục trưởng phụ trách Cục QLTT, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh An Giang phát biểu mục đích yêu cầu và ý nghĩa của buổi Lễ.

Ông Nguyễn Sỹ Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo

            Ông Trần Thanh Hiệp, Chánh Thanh tra - Sở Nông nghiệp & Phát triển thông qua Quy chế phối hợp giữa Cục Quản lý thị trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Từ Hoàng Tước, Phó Giám Đốc Sở Y tế phát biểu ý kiến

Ông Hồ Văn Tấn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh An Giang phát biểu ý kiến

Hai đơn vị trao Quy chế phối hợp trước sự chứng kiến của Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh.

Trương Thị Thùy Trang (Phòng TC-HC)
Cục QLTT An Giang