QLTT Bình Thuận ký phối hợp với Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu

Chiều ngày 09/9/2020, Cục QLTT Bình Thuận và Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu - Chi nhánh Xăng dầu Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác giữa Cục QLTT và Chi nhánh Xăng dầu tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2020 – 2025.

        Thực hiện Quy chế phối hợp số 02/QCPH-TCQLTT-TĐXDVN ngày 03/7/2020 của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Chiều ngày 09/9/2020, Cục QLTT tỉnh Bình Thuận và Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu - Chi nhánh Xăng dầu Bình Thuận (gọi tắt là Chi nhánh Xăng dầu Bình Thuận) đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác giữa Cục Quản lý thị trường và Chi nhánh Xăng dầu tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2020 – 2025.  

        

Tham dự hội nghị ký kết, về phía Cục QLTT tỉnh Bình Thuận có ông Ngô Chí Thơ, Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bình Thuận và các đồng chí là lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Đội, Phòng chuyên môn. Về phía Chi nhánh Xăng dầu Bình Thuận có ông Đặng Trọng Diễm – Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Bình Thuận; Phó Giám đốc và các Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ.   

Tại Hội nghị ký kết, Cục QLTT tỉnh Bình Thuận và Chi nhánh Xăng dầu Bình Thuận đã thảo luận và thống nhất nội dung phối hợp giữa các bên như: Cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu về tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu và các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các điều kiện hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường và thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hội nghị, hội thảo. 

Theo nội dung ký kết, Cục Quản lý thị trường có trách nhiệm thực hiện thanh tra chuyên ngành, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý thị trường đối với Chi nhánh Xăng dầu Bình Thuận, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn Chi nhánh Xăng dầu Bình Thuận thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ do Chi nhánh Xăng dầu Bình Thuận cung cấp theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra đối với các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Chi nhánh Xăng dầu Bình Thuận. 

Chi nhánh Xăng dầu Bình Thuận có trách nhiệm: Thông tin về tình hình buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, xăng dầu giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Hỗ trợ các tư liệu giúp việc xác minh các vụ việc nhanh và chính xác. Thông tin trao đổi những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp tháo gỡ trong việc thực hiện các văn bản quy phạm của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Xăng dầu Bình Thuận liên quan đến công tác quản lý thị trường. Tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ công nhân viên của Chi nhánh thực hiện nghiêm túc những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến tổ chức và hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường; hỗ trợ về kinh phí phục vụ trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong kinh doanh xăng dầu …

             

Qua buổi ký kết hai bên thống nhất định kỳ hằng năm, hai bên tổ chức cuộc họp giao ban để kịp thời trao đổi thông tin, đánh giá tình hình phối hợp và bàn định hướng hoạt động cho năm tiếp theo. Trao đổi, rà soát đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung phối hợp cho phù hợp với thực tế và tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Dương Thị Thơ - Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục QLTT Bình Thuận