QLTT Quảng Trị ký Quy chế phối với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm tại địa phương

Chiều ngày 26/12/2019, Cục QLTT tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền pháp luật, trao đổi thông tin để xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, kịp thời hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác QLTT tại địa phương.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Ánh Dương - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT; đồng chí Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389 tỉnh Quảng Trị, đại diện văn phòng UBND tỉnh, tổ giúp việc BCĐ 389 tỉnh, cùng với các đồng chí Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, Lãnh đạo cạc Cục, Vụ thuộc Tổng cục QLTT.

Quy chế phối hợp quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa Cục QLTT tỉnh Quảng Trị và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên và theo quy định của pháp luật trong chỉ đạo các Đội QLTT thực hiện công tác QLTT tại địa bàn quản lý.

Đồng chí Nguyễn Viết Thế - Q.Cục trưởng Cục QLTT phát biểu

Theo đó, hai đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền pháp luật, trao đổi thông tin để xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các Ban chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo huyện và các hoạt động khác của địa phương; kịp thời hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ mỗi bên nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thị trường tại địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Hoàng Ánh Dương - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT nhấn mạnh, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng phức tạp, tinh vi, do đó Cục QLTT Quảng Trị cần tăng cường phối hợp tốt với các chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trên địa bàn để làm tốt công tác kiểm soát thị trường.

Đồng chí Hoàng Ánh Dương - Phó Tổng cục trưởng Cục QLTT phát biểu

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389 tỉnh Quảng Trị cũng đã đánh giá cao công tác phối hợp giữa Cục QLTT tỉnh Quảng Trị và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian qua và đồng chí cũng tin tưởng trong thời gian tới, sự phối hợp giữa các đơn vị trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt chẽ, góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy kinh tế điạ phương phát triển.

       Đồng chí Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389 tỉnh Quảng Trị phát biểu

          Hội nghị ký kết quy chế phối hợp thực sự có ý nghĩa và cần thiết, là cơ sở quan trọng nhằm tăng cường sức mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 41/NQ-CP về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Cục QLTT Quảng Trị