QLTT Vĩnh Long tuyên truyền hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu

Ngày 22/11/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long tuyên truyền các quy định của pháp luật trong xử phạt các hành vi liên quan đến kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu và thuốc lá điếu giả trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá. Ngày 22/11/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long tuyên truyền đến người dân trên địa bàn tỉnh các quy định của pháp luật trong xử phạt các hành vi liên quan đến kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu và thuốc lá điếu giả bằng hình thức sử dụng phương tiện xe ô tô phát loa cổ động tuyên truyền kèm băng rôn trên các tuyến đường, các chợ và tại các khu vực trọng điểm thường tập trung thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá điếu giả trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các Đội QLTT đã triển khai thực hiện dán 6.600 Poster tại các điểm kinh doanh, mua bán tạp hóa.

Thông qua công tác tuyên truyền nhằm vận động nhân dân trên địa bàn tỉnh không tiếp tay cho nạn buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá điếu giả; kiểm tra, giám sát và xử lý các đối tượng vận chuyển, các điểm tập kết thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá điếu giả./.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục QLTT Vĩnh Long