Quản lý thị trường Đắk Lắk: 100% công chức không giữ chức vụ lãnh đạo đạt kết quả tốt khi sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ năm 2022

Thực hiện Kế hoạch đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ năm 2022 của Tổng cục Quản lý thị trường, ngày 23 tháng 11 năm 2022, Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đánh giá, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo thuộc đơn vị.

Năm 2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk có 34 công chức không giữ chức vụ tham gia kiểm tra, đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ, được chia làm 02 ca. Công tác kiểm tra được diễn ra nghiêm túc, khách quan, minh bạch, tuân thủ đúng Quy chế sát hạch dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban Giám sát nội bộ Cục Quản lý thị trường (do đồng chí Phó Cục trưởng làm Trưởng ban).

Phát biểu khai mạc Hội nghị kiểm tra, đánh giá, đồng chí Trương Văn Nhương - Phó Cục trưởng, Trưởng Ban Giám sát nội bộ nhấn mạnh: "Công tác kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ là việc làm cần thiết hàng năm, giúp công chức Quản lý thị trường nhận thức đầy đủ, đúng đắn của việc thường xuyên nghiên cứu, trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chỉ có như vậy, năng lực công tác của công chức mới dần được nâng cao, từ đó giảm thiểu những sai sót trong quá trình thực thi công vụ. Đồng thời, việc kiểm tra cũng giúp lãnh đạo Cục đánh giá khách quan năng lực của từng công chức, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp và sử dụng công chức phù hợp với các vị trí công tác".

Kết quả, 34/34 công chức tham gia dự thi đều đạt kết quả khá, giỏi. Kết quả này là một trong những căn cứ để đơn vị đánh giá, xếp loại công chức năm 2022. Trước đó, ngày 01/11/2022, 14 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cũng đạt kết quả cao trong kỳ sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ năm 2022 do Tổng cục Quản lý thị trường tổ chức.

Bùi Trang
Cục QLTT Đắk Lắk