Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn và hệ thống một số văn bản cho lực lượng QLTT

Thực hiện chương trình công tác số 33/CTr-CQLTT ngày 26/02/2020 của Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi; Chỉ đạo của Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi.

          Ngày 18/9/2020, Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn và hệ thống một số văn bản cho lực lượng Quản lý thị trường. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Võ Minh Tâm-Bí thư Đảng ủy, Q.Cục trưởng, cùng các đồng chí là Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng, các Đội và công chức, người lao động đang công tác tại Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng chí Võ Minh Tâm phát biểu tại Hội Nghị

Buổi tập huấn nhằm mục đích nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức của Cục thông qua việc quán triệt một số nội dung chính các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và bãi bỏ trong năm 2019-2020 có liên quan đến hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, áp dụng các chế tài xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền của quản lý thị trường đúng quy định pháp luật; trách nhiệm và những điều không được làm trong hoạt động công vụ,  các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý kỷ luật; trách nhiệm của công chức lãnh đạo, quản lý đối với vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ; việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Tại Hội nghị, công chức, người lao động của các Phòng, Đội QLTT đã tích cực trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ.

Qua một ngày làm việc nghiêm túc, công chức, người lao động của Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi đã nắm bắt được toàn bộ nội dung tập huấn, nâng cao được ý thức, trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ đúng theo quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh

Cục QLTT Quảng Ngãi