Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Cục QLTT Quảng Nam

Ngày 31/12/2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 977/QĐ-CQLTT về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam.

Tải về: tại đây.

Cục QLTT Quảng Nam