Quyết định phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu số 06: Thẩm định giá thiết bị Dự án Đầu tư trụ sở cấp Đội của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số 144/QĐ-CQLTT ngày 15/7/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu số 06: Thẩm định giá thiết bị Dự án Đầu tư trụ sở cấp Đội của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên
Chi tiết văn bản xem tại đây
Phòng TC-HC
Cục QLTT Thái Nguyên