Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 04-TV: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán công trình

Quyết định số 113/QĐ-CQLTT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 04-TV: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán công trình
Chi tiết văn bản xem tại đây
Nguyễn Thị Loan, Phòng TCHC
Cục QLTT Hà Tĩnh