Sóc Trăng: Đội QLTT số 3 thực hiện kiểm tra chuyên đề về chất lượng xăng dầu

Thực hiện Quyết định số 107/QĐ-QLTTST ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về chất lượng xăng dầu của Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng. Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sóc Trăng; phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã trên địa bàn quản lý tổ chức Đoàn kiểm tra đối với 12 tổ chức là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý

Với mục đích chủ động phát hiện đấu tranh, ngăn chặn kịp thời có hiệu quả tình trạng kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng trên địa bàn quản lý của Đội; góp phần ổn định thị trường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp chân chính và quyền lợi của người tiêu dùng. Thông qua công tác kiêm tra, kết hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý. Nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh; gắn trách nhiệm của công chức được phân công quản lý, phát huy và làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân có quyền lợi trong công tác đấu tranh, phòng chống xăng dầu giả, kém chất lượng.

Hình ảnh: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Qua kiểm tra đối với 12 tổ chức là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý, Đội Quản lý thị trường số 3 đã tiến hành lấy 30 mẫu xăng dầu gửi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3) để giám định chất lượng hàng hóa theo quy định (trong đó gồm 14 mẫu xăng Ron 95-III, 03 mẫu xăng E5 Ron 92-II, 01 mẫu dầu DO 0,001S-V và 12 mẫu dầu DO 0,05S-II). Kết quả giám định có 01 mẫu dầu DO 0,05S-II có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, Đội đã hoàn thành hồ sơ chuyển cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh: Đoàn kiểm tra lấy mẫu xăng, dầu gửi giám định chất lượngBên cạnh đó, tính đến ngày 30/11/2023 Đội Quản lý thị trường số 3 đã thực hiện kiểm tra 137 vụ, xử lý 102 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách số tiền: 1.263.097.460 đồng, đạt 105,3% so kế hoạch định hướng năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng. 

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 3 tiếp tục tăng cường công tác ứng dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (Hệ thống INS) trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát, coi đó là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ, công chức hàng năm. Duy trì, áp dụng, cải tiến và xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường. Đồng thời tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống các hành vi gian lận thương mại, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ,  hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân kinh doanh đúng quy định.

Minh Luân - Đội QLTT số 3
Cục QLTT Sóc Trăng