Sơn La: Đội QLTT số 6 xử phạt 02 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai

Đội QLTT số 6, Cục QLTT tỉnh Sơn La vừa tiến hành xử phạt 40 triệu đồng đối với 02 cơ sở kinh doanh có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai đã hết thời hạn hiệu lực.

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023, trong ngày 29/3/2023 Đội Quản lý thị trường số 6 tiến hành kiểm tra 02 cửa hàng bán lẻ LPG chai trên địa bàn huyện Sông Mã; (cửa hàng tại bản Lê Hồng Phong, xã Nà Nghịu do ông Hoàng Văn Kiểm làm đại diện và cửa hàng tại Bản Nhạp, xã Chiềng Cang do ông Trần Văn Tôn làm đại diện). Qua kiểm tra thực tế phát hiện hai cơ sở có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai nhưng đã hết thời hạn hiệu lực và Không có sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi chai LPG đối với LPG chai bán tại cửa hàng bán lẻ LPG chai.

Qua làm việc, chủ các cơ sở kinh doanh đã công nhận hành vi vi phạm; Đoàn kiểm tra tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính và trình Đội trưởng Quyết định xử phạt 40 triệu đồng đối với 02 cơ sở.

Đội QLTT số 6
Cục QLTT Sơn La