Tài liệu hướng dẫn Nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật

Vụ Pháp chế - Tổng cục Quản lý thị trường xin gửi tới toàn bộ công chức, người lao động Tổng cục Quản lý thị trường “Tài liệu hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phi thuân thủ pháp luật” của Bộ Tư pháp.

Chỉ số B1 được hiểu là chỉ số tổng hợp ý kiến cảm nhận (thông qua trả lời câu hỏi khảo sát) về mức độ tạo thuận lợi hay gây khó khăn cho doanh nghiệp trong tuân thủ những quy định của pháp luật (làm phát sinh các chi phí tuân thủ pháp luật: chi phí hành chính;; chi phí đầu tư để tuân thủ quy định; phí, lệ phí; chi phí rủi ro pháp lý; chi phí không chính thức) được xếp theo thang bậc đánh giá tính từ mức 01 (kém nhất) đến mức 07 (tốt nhất). Đây là một trong những chỉ số quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia (Theo Báo cáo kinh tế toàn cầu năm 2018 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) thì thứ hạng chỉ số B1 của Việt Nam tương đối thấp, chỉ đứng 96/140 nước).

Việc nâng xếp hạng chỉ số B1 nhằm:

- Cắt giảm triệt để các chi phí không hợp lý trong tuân thủ quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, qua đó, giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho các doanh nghiệp, góp phần cải thiện chỉ số B1, cải thiện năng lực cạnh tranh theo chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0, nâng cao thứ hạng trong các xếp hạng của Diễn đàn kinh tế thế giới về năng lực cạnh tranh.

- Thông qua việc cải thiện chỉ số B1, các Bộ, cơ quan, địa phương sẽ có điều kiện xem xét, đánh giá đúng thực trạng về các chi phí tuân thủ pháp luật hiện nay. Trên cơ sở đó sẽ tính toán được lợi ích mang lại của chỉ số B1 cho các doanh nghiệp, tạo thuận lợi và giảm gánh nặng của chi phí B1 đối với các doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội.

- Đề xuất được những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật hiện nay.

Vụ Chính sách - Pháp chế, Tổng cục Quản lý thị trường xin gửi tới toàn bộ công chức, người lao động Tổng cục Quản lý thị trường Tài liệu hướng dẫn Nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật của Bộ Tư pháp:

Chi tiết tài liệu, mời Quý vị download tại đây.

Quyên Lưu (biên tập)
Vụ Chính sách - Pháp chế
Tags:Tài liệu hướng dẫn nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật