Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát; kịp thời ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm tháng 11/2020

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát; kịp thời ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm tháng 11/2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Cục QLTT tỉnh Hòa Bình đã xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác nhằm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả, góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy nền kinh tế của địa phương phát triển.

Trong tháng 11, Cục đã tập trung chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của cấp trên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trên địa bàn các huyện, thành phố. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành, cơ quan Báo, Đài PTTH địa phương, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật tới nhân dân, thương nhân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như nâng cao nhận thức của người tiêu dùng. Trong đó số vụ kiểm tra 217 vụ (tăng 206,67% so với cùng kỳ) trong đó số vụ vi phạm 79 vụ (85 hành vi). Tổng số tiền phạt VPHC và trị giá hàng hoá tịch thu 120.750.000đ trong đó: Tiền phạt VPHC 120.350.000đ, tăng 208,40 % so với cùng kỳ; Trị giá hàng hóa tịch thu: 400.000đ.

Song song với công tác kiểm tra, kiểm soát, Cục luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là nhiệm vụ đi đầu trong công tác quản lý thị trường nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh và nhận thức của người tiêu dùng; thường xuyên đổi mới, đa dạng về hình thức, phong phú về chủ đề, sâu sắc về nội dung tuyên truyền, đảm bảo thông tin đến tận các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Trong tháng Cục đã phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật Thương Mại, Bộ Công Thương tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm là toàn thể cán bộ, công chức Cục QLTT, cùng đại diện các Sở, ngành có liên quan và hơn 100 các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực thực phẩm tại địa bàn huyện Lạc Thủy.

Thường xuyên đưa tin về tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa trên thị trường, đưa tin bài về công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng Quản lý thị trường trên Website của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như hạn chế các hành vi buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, buôn bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng.

Để tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hòa Bình góp phần kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường, thúc đẩy sản xuất, đảm bảo cung cầu hàng hóa trên địa bàn trong giai đoạn tiếp theo. Cục QLTT tỉnh Hòa Bình tập trung vào các nhiệm vụ như: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 741/KH-BCĐ ngày 15/7/2015 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hòa Bình về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020; Triển khai công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các Đội QLTT…/.

Cục QLTT Hoà Bình