Tập huấn 2 Nghị định mới quy định xử phạt trong hoạt động thương mại và kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng

Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Cục QLTT Hải Dương đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho hơn 50 công chức, Kiểm soát viên thị trường đang công tác tại đơn vị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Ánh Dương, Phó Tổng cục trưởng, Phụ trách Cục Hải Dương quán triệt một số nội dung liên quan đến mục đích, yêu cầu của Hội nghị đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, nhiều văn bản mới liên quan trực tiếp đến hoạt động Quản lý thị trường sẽ được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế, việc kịp thời nắm bắt để để triển khai là hết sức quan trọng. Cùng với đó, nhiều Nghị định của Chính phủ mới được ban hành, có hiệu lực liên quan đến công tác kiểm tra, hậu kiểm hoạt động xử lý vi phạm hành chính của các lực lượng chức năng trong đó có QLTT như Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức... “sẽ khiến cho công chức QLTT gặp nhiều rủi ro pháp lý trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính nếu không nắm vững, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật”. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Ánh Dương đã trình bày chuyên đề về nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong 01 ngày diễn ra Hội nghị tập huấn, báo cáo viên Tổng cục QLTT đã giới thiệu một số nội dung cơ bản, những điểm mới được quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2020 thay thế Nghị định 185/2013/NĐ-CP); Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí (sẽ có hiệu lực từ ngày 11 tháng 10 năm 2020 thay thế Nghị định 67/2017/NĐ-CP).

(Đồng chí Kiều Dương, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách - Pháp chế trình bày những điểm mới của 02 Nghị định)

Báo cáo viên Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương đã giới thiệu một số nội dung cơ bản của Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tổng hợp một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính, xử lý tài sản xác lập sở hữu toàn dân...

Các báo cáo viên cũng đã dành một phần thời lượng đáng kể để trao đổi, thảo luận, trả lời các câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ QLTT, các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính...

Dự kiến, từ này đến cuối năm, Cục sẽ tiếp tục tổ chức một số buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên đề để triển khai các văn bản mới ban hành trong năm nay có liên quan đến QLTT cũng như rút kinh nghiệm qua quá trình triển khai các văn bản này./.

Vũ Hải (Phòng NVTH)
Cục QLTT Hải Dương