Tập huấn nhận biết hàng thật, hàng giả cho cán bộ, công chức Cục QLTT Hà Nội

Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị đại diện cho chủ sở hữu các nhãn hiệu Uniqlo, Adidas, Casio.. tổ chức buổi tập huấn nhận biết hàng thật, hàng giả cho cán bộ, công chức trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức, sáng ngày 01/12/2020, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị đại diện cho chủ sở hữu các nhãn hiệu Uniqlo, Adidas, Casio.. tổ chức buổi tập huấn nhận biết hàng thật, hàng giả cho cán bộ, công chức trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ chuyên môn của các đơn vị đại diện cho chủ sở hữu các nhãn hiệu Uniqlo, Adidas, Casio.. đã phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ, công chức trong lực lượng về các dấu hiệu cơ bản để nhận biết hàng thật, hàng giả, xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của các nhãn hàng Uniqlo, Adidas, Casio...

Đợt tập huấn đã cung cấp cho cán bộ, công chức của Cục QLTT thành phố Hà Nội những thông tin hữu ích, góp phần thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

 

Cục QLTT Hà Nội