Thái Bình: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Ngày 19/5/2021, Cục QLTT Thái Bình ra Thông báo số 15/TB-CQLTT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu (lô tài sản là 167 chiếc nồi cơm điện các loại)

 

Xem chi tiết Thông báo Tại đây.

Thu Hà
Cục QLTT Thái Bình