Thái Nguyên: Đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính - Ngành Công Thương năm 2021”

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2021 và Kế hoạch số 1481/KH-SCT ngày 29/7/2021 của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính - Ngành Công Thương năm 2021”, cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Sở Công Thương. Công đoàn Cục QLTT Thái Nguyên đã tích cực hưởng ứng, tham gia, kết quả tập thể Công đoàn Cục đã vinh dự được nhận Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia cuộc thi với tỷ lệ đoàn viên công đoàn tham gia cao nhất, thể hiện sự đoàn kết đồng lòng, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện về mọi mặt công tác của công chức, người lao động thuộc Cục QLTT Thái Nguyên.

Diễn ra từ ngày 09/8/2021 đến ngày 13/9/2021, cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính - Ngành Công Thương năm 2021” là hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, người lao động và các tổ chức, cá nhân tham gia giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Công Thương. Bên cạnh đó, thông qua cuộc thi, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, người lao động và người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cùng chung tay, góp sức trong việc thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số.

Để mở rộng cuộc thi cũng như tạo sức lan tỏa, Ban Tổ chức đã không giới hạn đối tượng dự thi. Theo đó, đối tượng dự thi gồm cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng lao động thuộc các cơ quan hành chính sự nghiệp ngành Công Thương; công nhân viên thuộc các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực ngành Công Thương; các tổ chức và người dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ngành Công Thương Thái Nguyên; khuyến khích cả học sinh, sinh viên cùng tham gia.

Cuộc thi được diễn ra trong thời gian 04 tuần, thí sinh trực tiếp thi tại địa chỉ http://congthuongthainguyen.gov.vn. Theo đánh giá của Ban Tổ chức: Cuộc thi đã thu hút trên 25.000 lượt người truy cập với 3.172 lượt thí sinh làm bài dự thi, cùng với sự tham gia của 37 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các bài dự thi đều có chất lượng với tỷ lệ làm bài được 10 điểm đạt 75% số thí sinh dự thi, các câu hỏi đã thể hiện đầy đủ tất cả các nội dung có liên quan đến công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính và chuyển đổi số, câu hỏi đưa ra dễ hiểu, dễ làm đã góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực nắm bắt và tổ chức triển khai thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Sở Công Thương; các cơ sở, doanh nghiệp, trường học và người dân khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính.Tổng kết cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho 03 tập thể và 12 cá nhân có thành tích cao trong 04 tuần thi.

Tại Hội nghị tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính- Ngành Công Thương năm 2021”, Công đoàn Cục QLTT đã được đánh giá ghi nhận là đơn vị dẫn đầu với tỷ lệ đoàn viên Công đoàn tham gia cao nhất và vinh dự là một trong 3 tập thể tiêu biểu được nhận Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong việc tham gia cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính - Ngành Công Thương năm 2021” và có 02 cá nhân là công chức của Cục đạt giải Nhì, Ba đã vinh dự được nhận Giấy khen của Ban Tổ chức.

Đ/c Lương Ngọc Khiêm, Chủ tịch CĐCS Cục QLTT vinh dự nhận Giấy khen cho tập thể Công đoàn Cục QLTT Thái Nguyên

Đ/c Trần Thái Hà, đoàn viên CĐCS Cục QLTT vinh dự nhận Giấy khen của cá nhân

Có thể thấy rằng, trong bối cảnh dịch Covid 19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật tập trung đông người bị hạn chế thì cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính - Ngành Công Thương năm 2021” diễn ra theo hình thức trực tuyến đã mang lại hiệu quả thiết thực trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng này. Cuộc thi đã giúp cho công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Công Thương Thái Nguyên nói chung và công chức, người lao động Cục QLTT Thái Nguyên nói riêng không chỉ là dịp củng cố thêm kiến thức mà còn là dịp trao đổi, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, góp phần tạo mối quan hệ chặt chẽ trong công tác và cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Phòng NV-TH
Cục QLTT Thái Nguyên