Thái Nguyên: Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo Kế hoạch, Tổ công tác liên ngành đã thành lập Đoàn kiểm tra do đồng chí Đào Thế Hưng – Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Hoàng Bắc - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên làm Phó Trưởng đoàn, thực hiện kiểm tra giám sát từ ngày 29/8-12/9/2023 đối với 02 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm gần đây tình hình thất thoát, sản xuất và mua bán tiền chất để sản xuất ma túy tổng hợp tiếp tục gia tăng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh -  kinh tế - xã hội. Sự xuất hiện các tiền chất thay thế mới được sử dụng để sản xuất ma túy tổng hợp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, hoạt động có tổ chức, thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động, gây khó khăn trong phát hiện, điều tra, xử lý của các lực lượng chức năng liên quan.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế vi phạm hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tủy, UBND tỉnh Thái Nguyên  đã ban hành Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Công an tỉnh chủ trì.

Căn cứ Kế hoạch số 705/KH-TCTLN-PC04 ngày 18/5/2023 của Tổ công tác liên ngành, Tổ đã thành lập Đoàn kiểm tra giám sát do đồng chí Đào Thế Hưng – Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Hoàng Bắc – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên làm Phó Trưởng đoàn. Theo Quyết định, Đoàn kiểm tra giám sát có nhiệm vụ kiểm tra giám sát các cơ quan, tổ chức, đơn vị việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo của Tổ công tác liên ngành.

Cụ thể, từ ngày 29/8 - 12/9/2023, Đoàn kiểm tra, giám sát đã tiến hành kiểm tra giám sát đối với Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Thái Nguyên và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp có các hoạt động liên quan đến tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần thực hiện theo đúng pháp luật. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế trong các hoạt động liên quan đến tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.Từ đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý những hành vi lợi dụng các hoạt động hợp pháp liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật. Kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định pháp luật.

Trong thời gian tới, Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp trong kiểm tra kiểm soát, tuyên truyền chức năng, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác quản lý tiền chất; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công tác liên ngành và tăng cường quản lý nhà nước về kiểm soát tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần... để đảm bảo ổn định an ninh – xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./.

Phòng TT-PC
Cục QLTT Thái Nguyên