Thái Nguyên: Triển khai tốt các nội dung làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường

Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TCQLTT ngày 11/01/2022 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2022 và Thông báo số 182/TB-TCQLTT ngày 29/9/2022 của Tổng cục QLTT về chương trình làm việc của Văn phòng Tổng cục tại Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên, ngày 10/5/2022, tại trụ sở Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên, Đoàn công tác do đồng chí Lê Thị Thu Hương - Phó chánh Văn phòng Tổng cục làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã có chương trình làm việc với Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn công tác đã làm việc với Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên và Đội QLTT số 2 trực thuộc Cục gồm các nội dung về công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng; công tác xây dựng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (ISO); công tác thi đua khen thưởng và công tác quản lý, sử dụng ấn chỉ và một số công tác khác của Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên.

Đ/c Tạ Đình Dũng - Phó Cục trưởng phụ trách báo cáo kết quả hoạt động

Tại cuộc họp, đồng chí Tạ Đình Dũng – Phó Cục trưởng phụ trách đã báo cáo tình hình thực hiện các nội dung do Đoàn kiểm tra theo Chương trình làm việc. Trong thời gian qua, đơn vị đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Cục đã tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua lập thành tích do Tổng cục QLTT phát động: phong trào thi đua năm 2021 và 2022, thi đua lập thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng QLTT, … Việc bình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua các phong trào thi đua được thực hiện theo đúng quy định.

Thực hiện Quyết định số 72/QĐ-TCQLTT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến và mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2022, Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-CQLTT ngày 16/3/2022 về việc duy trì, cải tiến và mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tích hợp ứng dụng Công nghệ thông tin. Cục đã xây dựng Mục tiêu chất lượng năm 2022, ban hành các quy trình cải tiến mở rộng cho năm 2022 và áp dụng đầy đủ các hoạt động. Bên cạnh đó, Cục đã tổ chức Tập huấn nâng cao hiệu quả áp dụng và kỹ năng đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho toàn thể công chức trong đơn vị.

Trình tự, thủ tục phát hành văn bản và lưu trữ văn bản về công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước được thực hiện đúng quy định, không xảy ra thất lạc tài liệu liên quan đến bí mật Nhà nước, không phát hiện các vụ việc lộ BMNN. Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quy chế công tác văn thư, Phân công công chức kiêm nhiệm làm công tác văn thư, lưu trữ và thường xuyên triển khai, phổ biến, quán triệt tới 100% công chức và người lao động các quy định về công tác văn thư, lưu trữ.

Việc quản lý, bảo quản và sử dụng công cụ hỗ trợ tại Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên đảm bảo đúng quy định. Kết quả kiểm tra CCHT tại các đơn vị được giao sử dụng đến thời điểm tháng 9/2022 không bị mất mát, hư hỏng.

Công tác quản lý và sử dụng ấn chỉ: Hiện nay, vẫn còn một số quyển ấn chỉ in sẵn chưa sử dụng đã được Cục làm các thủ tục tiêu hủy, dự kiến tiêu hủy 1 lần để tiết kiệm chi phí ngân sách trong tháng 10/2022. Từ ngày 01/12/2020 thực hiện áp dụng các biểu mẫu ấn chỉ trên Hệ thống INS theo Quyết định 1872/QĐ-TCQLTT ngày 03/11/2020 của Tổng cục QLTT; trong quá trình áp dụng các biểu mẫu ấn chỉ vào hoạt động công vụ trên hệ thống các vị trí công tác theo thẩm quyền và đơn vị đều thao tác, thực hiện đầy đủ đúng theo quy định.

Để công tác lãnh đạo chỉ đạo của Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên hoạt động đúng quy định, Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các Phòng chuyên môn, tham mưu xây dựng, ban hành các quy chế, nội quy của Cục: Quy chế làm việc của Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên, Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động, Nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước, Quy chế thi đua khen thưởng,….

Kết thúc chương trình làm việc, thay mặt đoàn Đoàn công tác, đồng chí Lê Thị Thu Hương - Phó chánh Văn phòng Tổng cục đánh giá cao sự quan tâm của Lãnh đạo Cục QLTT Thái Nguyên trong việc chỉ đạo, triển khai đầy đủ các công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, công tác thi đua, khen thưởng, công tác xây dựng, duy trì, cải tiến ISO và quản lý sử dụng ấn chỉ…; đã có sự quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ đáp ứng tốt công việc. Nhìn chung các nội dung được kiểm tra Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên đều thực hiện nề nếp, đầy đủ theo quy định. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước cần được tổ chức thực hiện chặt chẽ theo quy định, hàng năm cần định kỳ có kế hoạch chủ động chỉnh lý hồ sơ lưu trữ, thực hiện tiêu hủy ấn chỉ đã in chưa sử dụng trong tháng 10 năm 2022.

Đ/c Lê Thị Thu Hương – Phó chánh Văn phòng Tổng cục QLTT kết luận CT làm việc

     Thay mặt Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Tạ Đình Dũng – Phó Cục trưởng phụ trách tiếp thu ý kiến và trân trọng cảm ơn Đoàn công tác của Văn phòng Tổng cục QLTT đã giúp chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để Cục kịp thời khắc phục trong thời gian tới. Qua đó, giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thắng lợi chung cho toàn lực lượng QLTT.

 

Phòng NV-TH
Cục QLTT Thái Nguyên