Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Quản lý thị trường

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) xin thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Quản lý thị trường như sau:
Chi tiết thông báo và danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi, mời quý vị dowload TẠI ĐÂY.
Quyên Lưu
Tổng cục QLTT