Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức tiêu hủy của Cục QLTT Phú Yên

Đến hết ngày 24/5/2022, Cục QLTT Phú Yên chỉ nhận 01 (một) hồ sơ của Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh, Địa chỉ: 19 Bà Huyện Thanh Quan, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-CQLTT ngày 18/5/2022 của Cục Quản lý thị trường Phú Yên về việc kiểm kê và tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.

Cục Quản lý thị trường Phú Yên đã có Thông báo số 15/TB-CQLTT ngày 18/5/2022 về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;

Đến hết ngày 24/5/2022, Cục QLTT Phú Yên chỉ nhận 01 (một) hồ sơ của Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh, Địa chỉ: 19 Bà Huyện Thanh Quan, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 25/5/2022 của Cục QLTT Phú Yên về lựa chọn đơn vị tổ chức tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu.

Cục Quản lý thị trường Phú Yên thông báo Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh, địa chỉ: 19 Bà Huyện Thanh Quan, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định được giao để tổ chức thực hiện tiêu hủy.

Cục Quản lý thị trường Phú Yên thông báo đến Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh biết, thực hiện./.    

 

Cục QLTT Phú Yên