Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Cục QLTT Nam Định

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Nam Định vừa có thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Xem chi tiết Thông báo tại đây:

 /documents/38611/26826087/Thong+b%C3%A1o+k%E1%BA%BFt+qu%E1%BA%A3+l%E1%BB%B1a+ch%E1%BB%8Dn+nh%C3%A0+th%E1%BA%A7u+%C4%91%E1%BA%A5u+gi%C3%A1+v%E1%BB%A5+c%E1%BA%A7n+c%C3%A2u+l%E1%BA%A7n+2.pdf/c8ca35b9-bf5b-4016-a657-4db385f83340

Thuỳ Linh
Cục QLTT Nam Định