Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Tài sản gồm: Linh kiện, phụ kiện máy nông nghiệp là hàng hoá nhập lậu và hàng hoá không rõ nguồn gốc.
Hoàng Anh
Cục QLTT Hà Giang