Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo số 27/TB-CQLTT ngày 29/6/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên.
Chi tiết văn bản xem tại đây
Phòng TC-HC
Cục QLTT Thái Nguyên