Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu bán đấu giá.

Ngày 16 tháng 5 năm 32023 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ ban hành thông báo số 1094/TB-QLTTCT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá

- Tên đơn vị: Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ.

- Địa chỉ: Số 8-10, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

2. Thông tin về tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: 08 phương tiện xe mô tô các loại đã qua sử dụng, cụ thể:

+ Xe mô tô biển kiểm soát 65F1-014.34, số máy: JC43E1678153, số khung: RLHJC4314BY124302, nhãn hiệu: Honda, số loại: WAVE S, loại xe: hai bánh, dung tích xi lanh: 109, đăng ký lần đầu ngày 04/04/2011, ngày đăng ký mới: 22/07/2016 (Đã qua sử dụng), giá khởi điểm: 5.100.000 đồng.

+ Xe mô tô biển kiểm soát 65M2-0987, số máy: JC43E1289747, số khung: RLHJC431XAY068560, nhãn hiệu: Honda, số loại: WAVE S, loại xe: hai bánh, dung tích xi lanh: 109, đăng ký lần đầu ngày 12/07/2010 (Đã qua sử dụng), giá khởi điểm: 5.100.000 đồng.

+ Xe mô tô biển kiểm soát 65F1-348.00, số máy: JC43E5037529, số khung: RLHJC4321AY033124, nhãn hiệu: Honda, số loại: WAVE RSX, loại xe: hai bánh, dung tích xi lanh: 109, đăng ký lần đầu ngày 14/12/2009, ngày đăng ký mới: 16/11/2016 (Đã qua sử dụng), giá khởi điểm: 5.100.000 đồng.

+ Xe mô tô biển kiểm soát 65H1-067.28, số máy: JC52E4358396, số khung: RLHJC5210CY685105, nhãn hiệu: HONDA, số loại: WAVE S, loại xe: hai bánh, dung tích xi lanh: 109, đăng ký lần đầu ngày 22/11/2012, ngày đăng ký mới: 22/11/2012 (Đã qua sử dụng), giá khởi điểm: 5.100.000 đồng.

+ Xe mô tô biển kiểm soát 65M1-7479, số máy: JC43E0006888, số khung: RLHJC430X9Y005042, nhãn hiệu: HONDA, số loại WAVE RS, loại xe: hai bánh dung tích xi lanh: 109, đăng ký lần đầu ngày 02/06/2009, ngày đăng ký mới: 02/06/2009 (Đã qua sử dụng), giá khởi điểm: 5.100.000 đồng.

+ Xe mô tô biển kiểm soát 65G1-022.34, số máy: JC52E4023234, số khung: RLHJC5212CY018908, nhãn hiệu HONDA, số loại: WAVE S, loại xe: hai bánh, dung tích xi lanh: 109, đăng ký lần đầu ngày 16/09/2011, ngày đăng ký mới: 07/12/2015 (Đã qua sử dụng), giá khởi điểm: 5.100.000 đồng.

+ Xe mô tô biển kiểm soát 86F7-3704, số máy: HC12E-1591143, số khung: XS100*300007716, nhãn hiệu: XIONGSHI, số loại: XS100-4A, loại xe: hai bánh, dung tích xi lanh: 97, đăng ký lần đầu ngày 26/04/2001, ngày đăng ký mới: 26/04/2001 (đã qua sử dụng), giá khởi điểm: 430.000 đồng.

+ Xe mô tô biển kiểm soát 67K9-5829, số máy: VHHJL152FMH 00083903, số khung: VHHDCH094UM083903, nhãn hiệu: DAMSAN, số loại: 110B, loại xe: hai bánh, dung tích xi lanh: 107cm3, ngày đăng ký: 30/12/2004 (Đã qua sử dụng), giá khởi điểm: 883.000 đồng.

Tình trạng các xe mô tô nêu trên đủ điều kiện để bán đăng ký lưu hành (có Phiếu trả lời xác minh phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Cần Thơ).

          - Giá khởi điểm: 31.913.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi một triệu chín trăm mười ba nghìn đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định:

+ Tổ chức đấu giá tài sản có Trụ sở chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ để đảm bảo công tác giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá theo quy định.

+ Trong năm 2022 đến nay, mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm bán tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là xe mô tô, gắn máy đạt từ 100% trở lên (ký kết trên 10 hợp đồng).

- Hồ sơ tham gia lựa chọn đơn vị đấu giá: Đơn đăng ký, hồ sơ năng lực.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 17giờ 00 ngày 24 tháng 5 năm 2023 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ (Phòng Nghiệp vụ – Tổng hợp), địa chỉ: Số 8-10, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân (Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).

 

Vui lòng xem chi tiết thông báo tại đây./.

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục QLTT TP. Cần Thơ