Thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Cục QLTT Phú Yên

Thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên

Xem Thông báo tại đây./.

Cục QLTT Phú Yên