Tiền Giang: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quản lý thị trường 9 tháng đầu năm 2019

Ngày 04/10/2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quản lý thị trường 9 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Đỗ Văn Phước – Quyền Cục trưởng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá về kết quả công tác Quản lý thị trường 9 tháng đầu năm 2019; kiểm điểm, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua, dự kiến phương hướng hoạt động những tháng còn lại của năm 2019.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang đã xây dựng, triển khai 06 kế hoạch và 20 văn bản hướng dẫn các đội Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với một số lĩnh vực, mặt hàng nổi cộm. Theo đó, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra gần 2 nghìn vụ, xử lý hơn 200 vụ vi phạm (chủ yếu phát hiện qua kiểm tra đột xuất), thu nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 1,7 tỷ đồng; giám sát chất lượng an toàn thực phẩm 1.024 mẫu, kết quả có 29 mẫu dương tính hàn the; tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tổng cộng hơn 17 nghìn lượt.

Bên cạnh đó, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang đã có nhiều nỗ lực, đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Cụ thể, đảm bảo lực lượng trực tại 09 chốt kiểm dịch động vật, tham gia kiểm tra hơn 12 nghìn lượt phương tiện động vật và sản phẩm động vật; hơn 150 điểm giết mổ, kinh doanh động vật…

Đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đỗ Văn Phước – Quyền Cục trưởng yêu cầu các phòng, đội Quản lý thị trường trực thuộc tiếp tục theo dõi, rà soát, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2019. Tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường đạt hiệu quả, tập trung các lĩnh vực hàng giả, chất lượng, an toàn thực phẩm…

Ông Đỗ Văn Phước – Quyền Cục trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp; dành thời gian cho việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức; chấn chỉnh ngôn phong, tác phong, cách ứng xử; thực hiện nghiêm các quy định trong hoạt động công vụ; xây dựng, củng cố mối quan hệ, đoàn kết nội bộ.

Cục QLTT tỉnh Tiền Giang